Wednesday, July 24
Shadow

Kakerlakkens livssyklus – Dodson Skadedyrkontroll


Modnes

Når kakerlakker er ferdige med å klekkes, blir de kjent som nymfer, og de begynner umiddelbart å vokse. Kakerlakknymfer går gjennom flere utviklingsstadier, kjent som instars, før de når voksenstadiet, og fjerner eksoskelettene etter hvert som de vokser. Umodne kakerlakker er vanligvis hvite eller kremfargede når de klekkes, men over tid blir de deres modne svarte, brune eller grå farge. En nymfekakerlakk vil smelte flere ganger før den vokser opp.

  • Tyske kakerlakker smelte seks eller syv ganger før de når modenhet, over en periode på omtrent 103 dager.
  • Amerikanske kakerlakker smeltes ti til tretten ganger før de når modenhet, over en periode på omtrent 600 dager.
  • Orientalske kakerlakker smelte syv til ti ganger før de når modenhet, over en periode på omtrent 589 dager.
  • Brunbåndede kakerlakker smelte seks til åtte ganger før de når modenhet, over en periode på opptil 276 dager.

Innlegget Cockroach Life Cycle – Dodson Pest Control dukket først opp på Home Guide.