Friday, July 19
Shadow

CSI D-Fense NXT profesjonell skadedyrkontroll


FOTO: CONTROL SOLUTIONS INC.

Control Solutions Inc. sin D-Fense NXT Aerosol. (CSI) er et flott alternativ for tøffe insektjobber. Denne brukervennlige sprayboksen er utstyrt med en 360-graders aktuator som muliggjør sprøyting i flere retninger, selv når den er opp ned, slik at en applikator kan nå områder som er vanskelige å nå, vanskelig å skjule. I tillegg inneholder dette produktet CSIs kombinasjonskjemi, som inneholder tre forskjellige virkemåter: en forfalskning og to insektvekstregulatorer (IGR). Kombinasjonen av ulike virkemåter i D-Fense NXT retter seg mot livsstadiene til både umodne og voksne insekter. Umodne insekter vil bli påvirket av IGR-er, og forårsake unormal utvikling som påvirker deres evne til å krype og spise av mennesker. Voksenmedisinen, deltametrin, vil direkte påvirke de voksne insektene og drepe dem innen 30 sekunder etter en direkte spray. D-Fense NXT er også effektiv til å drepe veggedyregg, et livsstadium som ofte blir oversett, men som er en viktig årsak til gjenangrep av veggedyr.

DefenseNXT.com