Friday, July 19
Shadow

Hvorfor bør du slutte å bruke Raid spray umiddelbart


På grunn av kjemikalier som cypermetrin og pralletrin som brukes i Raid, kan innånding av disse giftige røykene forårsake alvorlige lunge- og luftveisproblemer, som fører til hoste, kvalme og hvesing – og hvis det kommer i kontakt med huden din, brannsår og kløe, advarer Security . I sjeldne tilfeller kan de forårsake hjertestans og lammelser. Hos små barn, hvis inhalert i store mengder, kan dampene forårsake problemer med sentralnervesystemet.

Kjæledyrene dine har det heller ikke mye bedre; de kan utvikle de samme helseproblemene vi kan ved å inhalere Raid, men de tåler enda mindre. Selv å ha Raid på hendene mens vi klapper dem kan forårsake problemer for kjæledyrene dine. Hvis de behandler seg selv etterpå, vil de spise kjemikaliene, noe som gjør dem syke.

Hvis du må bruke den, sier House Trick at du skal forlate rommet med døren lukket i 15 minutter og etter den tiden, for å få skikkelig ventilasjon, åpne alle vinduer og dører. Ideelt sett bør du vente ytterligere to timer før du slipper familiemedlemmer eller kjæledyr inn.